Home » Author Archives: Oman Fathurahman

Author Archives: Oman Fathurahman

Demokrasi dalam Tradisi Politik Islam Melayu

5/5 (1) “Islam” dan “Melayu”. Dua kata ini menjadi semacam kata kunci untuk mengawali diskusi kita tentang budaya demokrasi dalam tradisi politik Islam Melayu. Yang ingin coba dilihat melalui tulisan ini adalah bagaimana potret politik Islam dunia Melayu jika diletakkan ...