Home » Gagasan (page 5)

Gagasan

Dua Model Tauhid: Otoriter dan Liberatif

4.48/5 (25) IslamLib – Tauhid selama ini dipahami sebagai paham tentang tuhan yang tunggal. Dalam Islam, tauhid diterjemahkan dalam kredo syahadat di mana seorang beriman membuat suatu pernyataan tentang adanya satu Tuhan seraya menafikan tuhan-tuhan lain yang dianggap palsu. Konsep ...

Sejumlah Tesis Mengenai Hadis Nabi

4.53/5 (32) IslamLib – Dalam pandangan Islam Sunni, hadis atau koleksi mengenai ucapan, tindakan dan ketetapan yang dibuat oleh Nabi Muhammad, dianggap sebagai sumber kedua setelah Quran. Jika mau, Anda boleh mengatakan bahwa hadis adalah kitab suci umat Islam yang ...

Yahudi dan Kristen dalam Quran: Tafsir atas Ayat 2:120

4.42/5 (65) IslamLib – Sebuah ayat dalam Surah Al-Baqarah:120 kerap dijadikan sebagai dasar pembenaran untuk “membenci” orang-orang Yahudi dan Kristen. Bunyi ayat itu ialah: wa lan tardla ‘anka al-Yahudu wa la al-Nashara hatta tattabi’a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak ...

Agama dan “Dosa” Kolektivitas

4.54/5 (24) IslamLib – Ketika manusia berdiri sendirian, di luar kolektivitas atau kelompok, tak ada hal yang perlu dikhawatirkan di sana. Tetapi begitu dia menghimpun diri dalam perkumplan besar, dalam sebuah kolektivitas yang disebut organisasi, partai politik, komunitas agama, gerakan ...

Sejumlah Catatan Atas Istilah “Islam Moderat”

4.65/5 (31) IslamLib – Akhir-akhir ini istilah Islam moderat kerap kita dengar dalam sejumlah diskusi, seminar dan cermah-ceramah. Istilah ini belum terlalu lama dipergunakan secara luas, baik di lingkungan akademis atau non-akademis. Saya kira, hanya setelah peristiwa 9/11 lah istilah ...

Lima Tesis tentang Quran

4.54/5 (57) IslamLib – Bagaimana manusia modern yang beriman harus memperlakukan Kitab Suci? Apakah diktum-diktum yang ada di sana harus dipandang sebagai kebenaran abadi? Ataukah kebenaran Kitab Suci pada dasarnya adalah kebenaran kontekstual yang harus terus-menerus dipahami sesuai dengan semangat ...