Home » Tag Archives: bahloul

Tag Archives: bahloul

Kursi Khalifah Bahloul

5/5 (3) Khalifah Harun sangat suka pada Bahloul, pemuda pandir, sedikit sinting, tapi sering mengungkapkan kearifan yang memaksa sang khalifah tercenung. Bahloul juga menjalankan fungsi lazim bagi para raja di mana-mana: menjadi penghibur. Ia menyimpan banyak cara untuk membuat Khalifah ...