Home » Tag Archives: genealogi

Tag Archives: genealogi

Desakralisasi Sejarah Islam Versi al-Qumni

5/5 (1) Judul Buku : Al-Hizb al-Hâsyîmi wa Ta’sîs al-Daulah al-Islâmiyyah (Klan Bani Hasyim dan Pembentukan Negara Islam) Penulis : Sayyid Mahmud al-Qumni Penerbit : Maktabah al-Madbûlis Shaghîr, Cetakan IV, 1996. Tebal : 160 halaman   Sejarah manusia tidak semestinya ...