Home » Tag Archives: karbala

Tag Archives: karbala

Membaca Kembali Sejarah Syiah

4.27/5 (52) IslamLib – Syi’ah adalah sekte pertama di dalam Islam yang kemunculannya sepenuhnya didorong oleh peristiwa politik. Semua bermula dari absennya wasiat Nabi Muhammad tentang siapa penggantinya jika dia meninggal. Jika sejak awal Nabi memberikan wasiat dan diumumkan kepada ...